excelfunctions.eu más nyelveken:

Listája Excel függvények angol fordítás

Itt találja az angol és magyar fordítása Excel 2010 függvények és képletek.

AngolMagyarLeírás
ABSABSEgy szám abszolút értékét adja eredményül.
ACCRINTIDŐSZAKI.KAMATPeriodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
ACCRINTMLEJÁRATI.KAMATLejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.
ACOSARCCOSEgy szám arkusz koszinuszát számítja ki.
ACOSHACOSHEgy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ADDRESSCÍMA munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.
AMORDEGRCÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVELÁllóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.
AMORLINCÉRTÉKCSÖKKAz egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.
ANDÉSEredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.
AREASTERÜLETHivatkozásban a területek számát adja eredményül.
ASCASCSzöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.
ASINARCSINEgy szám arkusz szinuszát számítja ki.
ASINHASINHEgy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
ATANARCTANEgy szám arkusz tangensét számítja ki.
ATAN2ARCTAN2X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.
ATANHATANHA szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.
AVEDEVÁTL.ELTÉRÉSAz adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.
AVERAGEÁTLAGArgumentumai átlagát számítja ki.
AVERAGEAÁTLAGAArgumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
BAHTTEXTBAHTSZÖVEGSzámot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.
BESSELIBESSELIAz In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELJBESSELJA Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELKBESSELKA Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BESSELYBESSELYAz Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.
BETA.DISTBÉTA.ELOSZLA béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BETA.INVBÉTA.INVERZAdott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BETADISTBÉTA.ELOSZLÁSA béta-eloszlás függvényt számítja ki.
BETAINVINVERZ.BÉTAAdott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.
BIN2DECBIN.DECBináris számot decimálissá alakít át.
BIN2HEXBIN.HEXBináris számot hexadecimálissá alakít át.
BIN2OCTBIN.OKTBináris számot oktálissá alakít át.
BINOM.DISTBINOM.ELOSZLA diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
BINOM.INVBINOM.INVERZAzt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
BINOMDISTBINOM.ELOSZLÁSA diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.
CALLHÍVÁSEgy dinamikus csatolású függvénytár vagy kódforrás eljárását hívja.
CEILINGPLAFONEgy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.
CELLCELLAEgy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül. Megjegyzés:Ez a függvény nem található meg az Excel Web App alkalmazásban.
CHARKARAKTERA kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.
CHIDISTKHI.ELOSZLÁSA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
CHIINVINVERZ.KHIA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
CHISQ.DIST.RTKHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBBA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.
CHISQ.INV.RTKHINÉGYZET.INVERZ.JOBBA khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.
CHISQ.TESTKHINÉGYZET.PRÓBAFüggetlenségvizsgálatot hajt végre.
CHITESTKHI.PRÓBAFüggetlenségvizsgálatot hajt végre.
CHOOSEVÁLASZTÉrtékek listájából választ ki egy elemet.
CLEANTISZTÍTA szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.
CODEKÓDKarakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.
COLUMNOSZLOPEgy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.
COLUMNSOSZLOPOKA hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.
COMBINKOMBINÁCIÓKAdott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.
COMPLEXKOMPLEXValós és képzetes részből komplex számot képez.
CONCATENATEÖSSZEFŰZTöbb szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.
CONFIDENCEMEGBÍZHATÓSÁGEgy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
CONFIDENCE.NORMMEGBÍZHATÓSÁG.NORMEgy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.
CONVERTKONVERTÁLÁSMértékegységeket vált át.
CORRELKORRELKét adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.
COSCOSEgy szám koszinuszát számítja ki.
COSHCOSHEgy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.
COUNTDARABMegszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.
COUNTADARAB2Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.
COUNTBLANKDARABÜRESEgy tartományban összeszámolja az üres cellákat.
COUNTIFDARABTELIEgy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.
COUPDAYBSSZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐLA szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.
COUPDAYSSZELVÉNYIDŐA kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.
COUPDAYSNCSZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐLA kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.
COUPNCDELSŐ.SZELVÉNYDÁTUMA kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.
COUPNUMSZELVÉNYSZÁMA kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.
COUPPCDUTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUMA kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.
COVARKOVARA kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
COVARIANCE.PKOVARIANCIA.SA kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.
CRITBINOMKRITBINOMAzt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.
CUMIPMTÖSSZES.KAMATKét fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.
CUMPRINCÖSSZES.TŐKERÉSZKét fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.
DATEDÁTUMAdott dátum dátumértékét adja eredményül.
DATEVALUEDÁTUMÉRTÉKSzövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.
DAVERAGEAB.ÁTLAGA kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.
DAYNAPDátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.
DAYS360NAP360Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.
DBKCS2Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.
DCOUNTAB.DARABMegszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.
DCOUNTAAB.DARAB2Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.
DDBKCSAEszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.
DEC2BINDEC.BINDecimális számot binárissá alakít át.
DEC2HEXDEC.HEXDecimális számot hexadecimálissá alakít át.
DEC2OCTDEC.OKTDecimális számot oktálissá alakít át.
DEGREESFOKRadiánt fokká alakít át.
DELTADELTAAzt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.
DEVSQSQAz átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.
DGETAB.MEZŐEgy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.
DISCLESZÁMÉrtékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.
DMAXAB.MAXA kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.
DMINAB.MINA kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.
DOLLARFORINTSzámot pénznem formátumú szöveggé alakít át.
DOLLARDEFORINT.DECEgy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.
DOLLARFRFORINT.TÖRTTizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.
DPRODUCTAB.SZORZATAz adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.
DSTDEVAB.SZÓRÁSA kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.
DSTDEVPAB.SZÓRÁS2A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.
DSUMAB.SZUMÖsszeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.
DURATIONKAMATÉRZPeriodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.
DVARAB.VARA kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.
DVARPAB.VAR2A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.
EDATEKALK.DÁTUMAdott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
EFFECTTÉNYLEGESAz éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.
EOMONTHHÓNAP.UTOLSÓ.NAPAdott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.
ERFHIBAFA hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERF.PRECISEHIBAF.PONTOSA hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERFCHIBAF.KOMPLEMENTERA kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERFC.PRECISEHIBAFKOMPLEMENTER.PONTOSAz x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.
ERROR.TYPEHIBA.TÍPUSEgy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.
EUROCONVERTEUROCONVERTA függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország pénznemére, euróövezeti ország pénzneméről másik euróövezeti ország pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.
EVENPÁROSEgy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.
EXACTAZONOSMegvizsgálja, hogy két érték azonos-e.
EXPKITEVŐAz e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.
EXPON.DISTEXP.ELOSZLAz exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
EXPONDISTEXP.ELOSZLÁSAz exponenciális eloszlás értékét számítja ki.
F.DIST.RTF.ELOSZLÁS.JOBBAz F-eloszlás értékét számítja ki.
F.INV.RTF.INVERZ.JOBBAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
F.TESTF.PRÓBAz F-próba értékét adja eredményül.
FACTFAKTEgy szám faktoriálisát számítja ki.
FACTDOUBLEFAKTDUPLAEgy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.
FALSEHAMISA HAMIS logikai értéket adja eredményül.
FDISTF.ELOSZLÁSAz F-eloszlás értékét számítja ki.
FIND, FINDBSZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).
FINVINVERZ.FAz F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.
FISHERFISHERFisher-transzformációt hajt végre.
FISHERINVINVERZ.FISHERA Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.
FIXEDFIXSzámot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.
FLOORPADLÓEgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
FORECASTELŐREJELZÉSAz ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.
FREQUENCYGYAKORISÁGA gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.
FTESTF.PRÓBA
FVJBÉBefektetés jövőbeli értékét számítja ki.
FVSCHEDULEKJÉA kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.
GAMMA.DISTGAMMA.ELOSZLA gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GAMMA.INVGAMMA.INVERZA gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMADISTGAMMA.ELOSZLÁSA gamma-eloszlás értékét számítja ki.
GAMMAINVINVERZ.GAMMAA gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
GAMMALNGAMMALNA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GAMMALN.PRECISEGAMMALN.PONTOSA Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.
GCDLKOA legnagyobb közös osztót adja eredményül.
GEOMEANMÉRTANI.KÖZÉPArgumentumai mértani középértékét számítja ki.
GESTEPKÜSZÖBNÉL.NAGYOBBAzt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.
GETPIVOTDATAKIMUTATÁSADATOT.VESZA kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.
GROWTHNÖVExponenciális regresszió alapján ad becslést.
HARMEANHARM.KÖZÉPArgumentumai harmonikus átlagát számítja ki.
HEX2BINHEX.BINHexadecimális számot binárissá alakít át.
HEX2DECHEX.DECHexadecimális számot decimálissá alakít át.
HEX2OCTHEX.OKTHexadecimális számot oktálissá alakít át.
HLOOKUPVKERESA megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.
HOURÓRAIdőértéket órává alakít át.
HYPERLINKHIPERHIVATKOZÁSHálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.
HYPGEOM.DISTHIPGEOM.ELOSZLÁSA hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
HYPGEOMDISTHIPERGEOM.ELOSZLÁSA hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.
IFHALogikai vizsgálatot hajt végre.
IMABSKÉPZ.ABSZKomplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.
IMAGINARYKÉPZETESKomplex szám képzetes részét adja eredményül.
IMARGUMENTKÉPZ.ARGUMENTA komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.
IMCONJUGATEKÉPZ.KONJUGÁLTKomplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.
IMCOSKÉPZ.COSKomplex szám koszinuszát adja eredményül.
IMDIVKÉPZ.HÁNYADKét komplex szám hányadosát adja eredményül.
IMEXPKÉPZ.EXPAz e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.
IMLNKÉPZ.LNKomplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.
IMLOG10KÉPZ.LOG10Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMLOG2KÉPZ.LOG2Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.
IMPOWERKÉPZ.HATVKomplex szám hatványát adja eredményül.
IMPRODUCTKÉPZ.SZORZATKomplex számok szorzatát adja eredményül.
IMREALKÉPZ.VALÓSKomplex szám valós részét adja eredményül.
IMSINKÉPZ.SINKomplex szám szinuszát adja eredményül.
IMSQRTKÉPZ.GYÖKKomplex szám négyzetgyökét adja eredményül.
IMSUBKÉPZ.KÜLKét komplex szám különbségét adja eredményül.
IMSUMKÉPZ.ÖSSZEGKomplex számok összegét adja eredményül.
INDEXINDEXTömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.
INDIRECTINDIREKTSzövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.
INFOINFÓA rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást. Megjegyzés:Ez a függvény nem található meg az Excel Web App alkalmazásban.
INTINTEgy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.
INTERCEPTMETSZA regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.
INTRATEKAMATRÁTAA lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.
IPMTRRÉSZLETHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.
IRRBMRA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.
ISODDPÁRATLANEgy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.
ISPMTLRÉSZLETKAMATA befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.
ISTEXTÜRESEredménye IGAZ, ha az érték üres.
JISJISA félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.
KURTCSÚCSOSSÁGEgy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.
LARGENAGYEgy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.
LCMLKTA legkisebb közös többszöröst adja eredményül.
LEFT, LEFTBBAL és BAL2Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.
LEN, LENBHOSSZ és HOSSZ2Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.
LINESTLIN.ILLA legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.
LNLNEgy szám természetes logaritmusát számítja ki.
LOGLOGEgy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.
LOG10LOG10Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.
LOGESTLOG.ILLAz adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.
LOGINVINVERZ.LOG.ELOSZLÁSA lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOGNORM.DISTLOGNORM.ELOSZLÁSA lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
LOGNORM.INVLOGNORM.INVERZA lognormális eloszlás inverzét számítja ki.
LOGNORMDISTLOG.ELOSZLÁSA lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.
LOOKUPKERESVektorban vagy tömbben keres meg értékeket.
LOWERKISBETŰSzöveget kisbetűssé alakít át.
MATCHHOL.VANHivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.
MAXMAXAz argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.
MAXAMAX2Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
MDETERMMDETERMEgy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.
MDURATIONMKAMATÉRZEgy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.
MEDIANMEDIÁNAdott számhalmaz mediánját számítja ki.
MID, MIDBKÖZÉP és KÖZÉP2A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.
MINMINAz argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.
MINAMIN2Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.
MINUTEPERCEKIdőértéket perccé alakít.
MINVERSEINVERZ.MÁTRIXEgy tömb mátrixinverzét adja eredményül.
MIRRMEGTÉRÜLÉSA befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.
MMULTMSZORZATKét tömb mátrixszorzatát adja meg.
MODMARADÉKEgy szám osztási maradékát adja eredményül.
MODEMÓDUSZEgy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
MODE.SNGLMÓDUSZ.EGYEgy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.
MONTHHÓNAPDátumértéket hónappá alakít át.
MROUNDTÖBBSZ.KEREKÍTA kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.
MULTINOMIALSZORHÁNYFAKTSzámhalmaz multinomiálisát adja eredményül.
NSArgumentumának értékét számmá alakítja.
NAHIÁNYZIKEredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.
NEGBINOM.DISTNEGBINOM.ELOSZLÁSA negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NEGBINOMDISTNEGBINOM.ELOSZLA negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.
NETWORKDAYSÖSSZ.MUNKANAPKét dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.
NOMINALNÉVLEGESAz éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.
NORM.DISTNORM.ELOSZLA normális eloszlás értékét számítja ki.
NORM.INVNORM.INVERZA normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORM.S.DISTNORM.S.ELOSZLÁSA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
NORM.S.INVNORM.S.INVERZA standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORMDISTNORM.ELOSZL
NORMINVINVERZ.NORMA normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NORMSDISTSTNORMELOSZLA standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.
NORMSINVINVERZ.STNORMA standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.
NOTNEMArgumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.
NOWMOSTAz aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.
NPERPER.SZÁMA törlesztési időszakok számát adja meg.
NPVNMÉBefektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.
OCT2BINOKT.BINOktális számot binárissá alakít át.
OCT2DECOKT.DECOktális számot decimálissá alakít át.
OCT2HEXOKT.HEXOktális számot hexadecimálissá alakít át.
ODDPÁRATLAN
ODDFPRICEELTÉRŐ.EÁREgy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDFYIELDELTÉRŐ.EHOZAMA futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
ODDLPRICEELTÉRŐ.UÁREgy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.
ODDLYIELDELTÉRŐ.UHOZAMA futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.
OFFSETELTOLÁSHivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.
ORVAGYEredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.
PEARSONPEARSONA Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.
PERCENTILEPERCENTILISEgy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
PERCENTILE.INCPERCENTILIS.TARTALMAZEgy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.
PERCENTRANKSZÁZALÉKRANGEgy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
PERCENTRANK.INCSZÁZALÉKRANG.TARTALMAZEgy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.
PERMUTVARIÁCIÓKAdott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.
PHONETICFONETIKUSSzöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.
PIPIA pi matematikai állandót adja vissza.
PMTRÉSZLETA törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.
POISSONPOISSONA Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
POISSON.DISTPOISSON.ELOSZLÁSA Poisson-eloszlás értékét számítja ki.
POWERHATVÁNYEgy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.
PPMTPRÉSZLETHiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés mértékét számítja ki adott időszakra.
PRICEÁREgy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PRICEDISCÁR.LESZÁMEgy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.
PRICEMATÁR.LEJÁRATEgy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.
PROBVALÓSZÍNŰSÉGAnnak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.
PRODUCTSZORZATArgumentumai szorzatát számítja ki.
PROPERTNÉVSzöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.
PVBefektetés jelenlegi értékét számítja ki.
QUARTILEKVARTILISEgy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
QUARTILE.INCKVARTILIS.TARTALMAZEgy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.
QUOTIENTKVÓCIENSEgy hányados egész részét adja eredményül.
RADIANSRADIÁNFokot radiánná alakít át.
RANDVÉLEgy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.
RANDBETWEENVÉLETLEN.KÖZÖTTMegadott számok közé eső véletlen számot állít elő.
RANKSORSZÁMKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RANK.EQRANG.EGYKiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.
RATERÁTAEgy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.
RECEIVEDKAPOTTA lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.
REGISTER.IDKÜLSŐ.FÜGGV
REPLACE, REPLACEBCSERE és CSERE2A szövegen belül karaktereket cserél.
REPTSOKSZORMegadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.
RIGHT, RIGHTBJOBB és JOBB2Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.
ROMANRÓMAIEgy számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.
ROUNDKEREKÍTÉSEgy számot adott számú számjegyre kerekít.
ROUNDDOWNKEREK.LEEgy számot lefelé, a nulla felé kerekít.
ROUNDUPKEREK.FELEgy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.
ROWSOREgy hivatkozás sorának számát adja meg.
ROWSSOROKEgy hivatkozás sorainak számát adja meg.
RSQRNÉGYZETKiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.
RTDVIAValós idejű adatokat keres vissza egy, a COM automatizmust (automatizálás: Egy alkalmazás objektumaival való munka másik alkalmazásból vagy fejlesztőeszközből. A korábban OLE automatizmusnak nevezett automatizálás iparági szabvány, a Component Object Model (COM) szolgáltatása.) támogató programból.
SEARCH, SEARCHBSZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).
SECONDMPERCIdőértéket másodperccé alakít át.
SERIESSUMSORÖSSZEGHatványsor összegét adja eredményül.
SIGNELŐJELEgy szám előjelét adja meg.
SINSINEgy szög szinuszát számítja ki.
SINHSINHEgy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.
SKEWFERDESÉGEgy eloszlás ferdeségét határozza meg.
SLNLCSATárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.
SLOPEMEREDEKSÉGEgy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.
SMALLKICSIEgy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.
SQL.REQUESTSQL.REQUESTKülső adatforráshoz kapcsolódik, és egy munkalapról futtat lekérdezést, majd az eredményeket tömbként adja vissza. Használatához nincs szükség makróírásra.
SQRTGYÖKEgy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.
SQRTPIGYÖKPIA (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.
STANDARDIZENORMALIZÁLÁSNormalizált értéket ad eredményül.
STDEVSZÓRÁSEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.
STDEV.PSZÓR.SEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
STDEV.SSZÓR.MEgy statisztikai sokaság mintájából kiszámítja annak szórását.
STDEVASZÓRÁSAEgy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).
STDEVPSZÓRÁSPEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.
STDEVPASZÓRÁSPAEgy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
STEYXSTHIBAYXEgy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.
SUBSTITUTEHELYETTESzövegben adott karaktereket másikra cserél.
SUBTOTALRÉSZÖSSZEGLista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.
SUMSZUMÖsszeadja az argumentumlistájában lévő számokat.
SUMIFSZUMHAA megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.
SUMPRODUCTSZORZATÖSSZEGA megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.
SUMSQNÉGYZETÖSSZEGArgumentumai négyzetének összegét számítja ki.
SUMX2MY2SZUMX2BŐLY2Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.
SUMX2PY2SZUMX2MEGY2Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.
SUMXMY2SZUMXBŐLY2Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.
SYDÉSZÖTárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.
TTArgumentumát szöveggé alakítja át.
T.DIST.2TT.ELOSZLÁS.2SZA Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.
T.DIST.RTT.ELOSZLÁS.JOBBA Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
T.INV.2TT.INVERZ.2SZA Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
T.TESTT.PRÓBA Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
TANTANEgy szám tangensét számítja ki.
TANHTANHEgy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.
TBILLEQKJEGY.EGYENÉRTKincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.
TBILLPRICEKJEGY.ÁREgy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.
TBILLYIELDKJEGY.HOZAMKincstárjegy hozamát adja eredményül.
TDISTT.ELOSZLÁSA Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.
TEXTSZÖVEGSzámértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.
TIMEIDŐAdott időpont időértékét adja meg.
TIMEVALUEIDŐÉRTÉKSzövegként megadott időpontot időértékké alakít át.
TINVINVERZ.TA Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.
TODAYMAAz aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.
TRANSPOSETRANSZPONÁLÁSEgy tömb transzponáltját adja eredményül.
TRENDTRENDLineáris trend értékeit számítja ki.
TRIMKIMETSZA szövegből eltávolítja a szóközöket.
TRIMMEANRÉSZÁTLAGEgy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.
TRUEIGAZAz IGAZ logikai értéket adja eredményül.
TRUNCCSONKEgy számot egésszé csonkít.
TTESTT.PRÓBAA Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.
TYPETÍPUSAz érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.
UPPERNAGYBETŰSSzöveget nagybetűssé alakít át.
VALUEÉRTÉKSzöveget számmá alakít át.
VARVARMinta alapján becslést ad a varianciára.
VAR.PVAR.SEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VAR.SVAR.MMinta alapján becslést ad a varianciára.
VARAVARAMinta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VARPVARPEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.
VARPAVARPAEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
VDBÉCSRITárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.
VLOOKUPFKERESA megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.
WEEKDAYHÉT.NAPJADátumértéket a hét napjává alakít át.
WEEKNUMHÉT.SZÁMAVisszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.
WEIBULLWEIBULLEgy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).
WEIBULL.DISTWEIBULL.ELOSZLÁSA Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.
WORKDAYKALK.MUNKANAPAdott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.
XIRRXBMRÜtemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.
XNPVXNJÉÜtemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.
YEARÉVDátumértéket évvé alakít át.
YEARFRACTÖRTÉVAz adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.
YIELDHOZAMPeriodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.
YIELDDISCHOZAM.LESZÁMLeszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.
YIELDMATHOZAM.LEJÁRATLejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.
Z.TESTZ.PRÓBAz egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.
ZTESTZ.PRÓBAAz egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.