RSQ más nyelveken:

Magyar fordítás az Excel függvény RSQ van:

AngolMagyar
RSQ
RNÉGYZET

Leírás

Az ismert_y és ismert_x adatpontokra a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét számítja ki. Lásd még a PEARSON függvény leírását is. Az r-négyzet érték felfogható az x varianciájának az y varianciájára gyakorolt hatásaként.További információ (forrás)