LOG.ILL más nyelveken:

Angol fordítás az Excel függvény LOG.ILL van:

MagyarAngol
LOG.ILL

Leírás

Regresszióanalízis során meghatároz egy, a megadott adatokhoz legjobban illeszkedő exponenciális görbét. Eredményként egy tömböt ad, ezért tömbképletként kell bevinni.

A görbe egyenlete:

y = b*m^x

vagy

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ha több olyan x érték is meg van adva, ahol a függő y változó a független x változók függvénye. Az m értékek a kitevőként szereplő egyes x változók alapjai, a b egy konstans érték. Az y, x és az m vektor is lehet. A LOG.ILL által eredményként adott tömb: {mn;mn-1;...;m1;b}.További információ (forrás)