SUMIF más nyelveken:

Magyar fordítás az Excel függvény SUMIF van:

AngolMagyar
SUMIF
SZUMHA

Leírás

A SZUMHA függvénnyel összeadhatja azokat az értékeket egy tartományban (tartomány: Két vagy több cella egy lapon. Az adott tartományban lehetnek szomszédos és nem szomszédos cellák is.), amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek. Ha például egy számokat tartalmazó oszlopban csak az 5-nél nagyobb értékeket szeretné összeadni, a következő képletet használhatja:

SZUMHA(B2:B25;">5")

A következő példa a feltételt közvetlenül az összeadandó értékekre alkalmazza. Azonban lehetséges a feltételeket egy tartományra alkalmazni, és egy másik tartomány megfelelő értékeit összeadni is. Például a =SZUMH(B2:B5, "Jani", C2:C5) képlet csak azokat az értékeket adja össze a C2:C5 tartományban, ahol a B2:B5 tartomány megfelelő cellái a „Jani" értéket tartalmazzák.

 Megjegyzés:   Ha több feltétel alapján szeretne összeadni cellákat, a A SZUMHATÖBB függvény című témakörben talál további tudnivalókat.További információ (forrás)